Polityka Ochrony Prywatności serwisu https://mecconference.pl/

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR z wykorzystaniem serwisu https://mecconference.pl/
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest KGHM CUPRUM sp. z o.o. -Centrum Badawczo-Rozwojowe z siedzibą w 53-659 Wrocław ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8 KRS 0000100797, NIP 896-000-17-70, REGON 930093846.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych stosujemy Politykę Bezpieczeństwa Informacji oraz wewnętrzne procedury zapobiegające ich udostępnieniu osobom nieupoważnionym. Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić poufność, integralność i dostępność informacji – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis uzyskuje informacje o Użytkownikach i ich zachowaniach przez:
 • dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje od osób fizycznych,
 • gromadzenie i wykorzystywanie plików „cookies” – zgodnie Polityka cookies.
 1. Serwis zbiera i przetwarza informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika, w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza (np. procesu kontaktu informacyjnego).
 2. Dane osobowe przechowywane w serwisie nie są sprzedane ani udostępnione osobom trzecim. Wgląd do nich ma osoba fizyczna, która je tam umieściła. Ma ona także prawo do ich modyfikacji, żądania zaprzestania ich przetwarzania w dowolnym momencie oraz tzw. bycia zapomnianym.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w Polityce Ochrony Prywatności, ze względu na rozwój technologii IT i naszego serwisu internetowego lub zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
  O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 4. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, działających niezależnie i nienadzorowanych przez serwis https://mecconference.pl/ . Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 5. W razie wątpliwości dotyczącej postanowień niniejszej polityki jesteśmy do Państwa dyspozycji.
  Nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.