Zostań sponsorem,
wystawcą i partnerem

Złoty sponsor

 • udział w konferencji jednego przedstawiciela firmy
 • możliwość przeprowadzenia 15 minutowej prezentacji w trakcie obrad Konferencji
 • możliwość umieszczenia roll-up’a reklamowego Sponsora na sali konferencyjnej
 • stoisko reklamowe (pow. ok. 6 m2 ze stolikiem, dwoma krzesłami i miejscem na roll-up reklamowy)
 • możliwość zamieszczenia oferty reklamowej dostarczonej przez Sponsora w formie pliku PDF (1 strona formatu B5) w Czasopiśmie
  Naukowo-Technicznym Górnictwa Rud CUPRUM (druk po konferencji)
 • logo firmy i link do strony www. Sponsora umieszczone na stronie internetowej Konferencji
 • możliwość umieszczenia reklamy Sponsora w materiałach konferencyjnych z abstraktami
  referatów w wersji elektronicznej (na dysku pendrive)
 • materiały reklamowe Sponsora (nie większe niż format A4), umieszczone w torbie z materiałami konferencyjnymi przewidzianymi
  dla każdego uczestnika Konferencji

Cena      20 000 zł netto

Srebrny sponsor

 • możliwość umieszczenia roll-up’a
  reklamowego Sponsora na sali
  konferencyjnej
 • stoisko reklamowe (pow. ok. 6 m2 ze
  stolikiem, dwoma krzesłami i miejscem
  na roll-up reklamowy)
 • logo firmy i link do strony www.
  Sponsora umieszczone na stronie
  internetowej Konferencji
 • możliwość umieszczenia reklamy Sponsora
  w materiałach konferencyjnych z
  abstraktami referatów w wersji
  elektronicznej (na dysku pendrive)
 • materiały reklamowe Sponsora (nie większe
  niż format A4), umieszczone w torbie z
  materiałami konferencyjnymi
  przewidzianymi
  dla każdego uczestnika Konferencji

Cena    10 000 zł netto

Brązowy sponsor

 • stoisko reklamowe (pow. ok. 6 m2 ze
  stolikiem, dwoma krzesłami i miejscem
  na roll-up reklamowy)
 • logo firmy i link do strony www. Sponsora
  umieszczone na stronie internetowej
  Konferencji
 • materiały reklamowe Sponsora (nie większe
  niż format A4), umieszczone w torbie z
  materiałami konferencyjnymi
  przewidzianymi dla każdego uczestnika
  Konferencji

Cena    5 000 zł netto

Chcesz zostać sponsorem?

Pobierz formularz, uzupełnij go i odeślij na maila: mec2023@kghmcuprum.com

Zostań wystawcą

Wystawca

 • stoisko reklamowe (pow. ok. 6 m2 ze stolikiem, dwoma krzesłami
  i miejscem na roll-up reklamowy)
 • logo firmy i link do strony www. Sponsora umieszczone na stronie internetowej Konferencji

Cena    2 000 zł netto

Chcesz zostać wystawcą?

Pobierz formularz, uzupełnij go i odeślij na maila: mec2023@kghmcuprum.com

Zostań partnerem

Partner

Warunki do uzgodnienia z Organizatorem Konferencji

Chcesz zostać partnerem?

Pobierz formularz, uzupełnij go i odeślij na maila: mec2023@kghmcuprum.com