Program konferencji

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa, ostateczny
termin wniesienia opłaty konferencyjnej 9 czerwca 2023 r.

Środa, 14 czerwca 2023

12:00 – 13:00
13:00 – 16:00
14:00 – 14:30
14:30 – 15:30
15:30 – 16:15
16:15 – 16:30
16:30 – 18:00
19:00

Rejestracja
Lunch
Otwarcie konferencji
Uroczystość z okazji 25-lecia KGHM Polska Miedź S.A. O/ZWR
Wystąpienia plenarne
Przerwa kawowa
Sesja I
Kolacja grillowa

Czwartek, 15 czerwca 2023

07:00 – 11:00
09:30 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 13:00
13:00 – 16:00
14:30 – 18:30
16:00 – 19:00
16:30 – 16:45
18:30 – 19:00
20:00

Śniadanie
Sesja II 
Przerwa kawowa
Sesja III
Lunch
Sesja IV
Sesja równoległa DigiRescueMe
Przerwa kawowa
Spotkanie Członków Rady MEC
Uroczysta kolacja

Piątek, 16 czerwca 2023

07:00 – 11:00
08:00 – 09:00
09:00 – 11:15
11:15 – 11:30
13:00 – 16:00
14:00 – 18:00

Śniadanie
Sesja posterowa
Sesja V
Zamknięcie konferencji
Lunch
Wycieczka terenowa