Program konferencji

Poniedziałek, 16 września 2024

12:00 – 14:45
13:00 – 14:45
14:50 – 15:20
15:20 – 16:15
16:15 – 16:30
16:30 – 18:00
19:00

Rejestracja
Lunch
Otwarcie konferencji
Sesja plenarna 
Przerwa kawowa
Sesja plenarna II
Kolacja grillowa

Wtorek, 17 czerwca 2024

07:00 – 10:00
09:30 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 18:30
19:00 – 19:30
20:00

Śniadanie
Sesja I i II 
Przerwa kawowa
Sesja III i IV
Lunch
Sesja V i VI
Przerwa kawowa
Sesja techniczna
Spotkanie Członków Rady MEC
Uroczysta kolacja

Środa, 18 września 2024

07:00 – 10:00
08:00 – 09:00
09:00 – 11:45
11:45 – 12:00
12:00 – 13:30
14:00 – 18:00

Śniadanie
Sesja posterowa
Sesja VII
Zamknięcie konferencji
Lunch
Wycieczka terenowa